PLAN IMPREZY

9.00-10.30 
Rejestracja zawodników i wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów 
(przy przystani na Malince)

10.00-15.00 
Zabawy sportowo-plenerowe w strefie startowej

10.30 
Wspólna rozgrzewka

11.00 
Bieg na 150 m i 800 m dla dzieci do lat 14

12.00 
Bieg główny na 4/8/12 km

12.30 
Dekoracja dzieci

14.00 
Dekoracja dorosłych

15.00 
Zakończenie imprezy